“Infinite Dreams” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach realizuje projekt: Dostosowanie sposobu użytkowania i funkcjonowania gry “Let’s Create! Pottery” do możliwości rzeczywistości wirtualnej (VR).

Celem projektu jest przeniesienie do rzeczywistości wirtualnej gry “Let’s Create! Pottery”. Wnioskodawca zamierza opracować sposób modelowania brył 3D w rzeczywistości wirtualnej, ich łączenia ( uchwyty i ucha dzbana) oraz dekorowania przy użyciu kontrolerów VR z zastrzeżeniem głównego zadania, jakim jest korzystny efekt wizualny modelowanego obiektu oczekiwany przez użytkownika programu. Wnioskodawca zastosuje w aplikacji szereg technologii i elementów ułatwiających to użytkownikowi.

Wartość projektu: 3 272 099,22 PLN.

Wartość dofinansowania: 2 527 398,90 PLN.